top of page

Bàn Tay Nhỏ

Tác giả: Xiao Trada 

“Bàn Tay nhỏ” kể về hành trình giải đố thắc mắc của cô bé với mẹ của mình, bàn tay nhỏ của em, ngoài việc học, viết chữ ra, bé sẽ còn làm được gì nữa hay không... Và thật bất ngờ, ngoài kia còn rất nhiều bạn bè cần bé giúp đỡ, đặc biệt là những bạn không hoàn hảo về cơ thể của mình...

bottom of page