top of page

Chuyện Nhà Sóc 

Tác giả: Lê Ngọc Bảo Trân

Thât không dễ để chấp nhận thực tế có người thân trong gia đình mắc chứng tự kỷ. Nhưng khi hiểu được để có thể cảm thông cho những mặt hạn chế của người tự kỷ, món quà từ cuộc sống sẽ dành cho bạn vì bạn đã nhận ra người ấy vẫn có những điểm tích cực, dễ thương.

.

bottom of page