top of page

Cơ hội cho em

Tác giả: Nhóm Nguyễn Thị Bích Thy - Huỳnh Thị Xuân Đào

Tác phẩm của em với nội dung chủ yếu là các nhân vật khiếm khuyết không tự ti về bản thân, luôn cố gắng, có ý chí vươn lên và luôn móng muốn đóng góp cho xã hội, nơi đã luôn quan tâm và giúp đỡ các bạn ấy. Em mong, khi đọc được tác phẩm của em, các em sẽ có động lực, tự tin về sự đặc biệt của mình và vững vàng với ước mơ.

bottom of page