top of page

Ella và Blue

Tác giả: Hug Monster

Cô bạn Ella luôn có 1 người bạn bốn chân đồng hành - Blue. Blue là chú chó được đào tạo để giúp đỡ người chủ của mình là người khuyết tật làm những công việc hằng ngày như mở cửa, tắt đèn, bỏ rác vào thùng,... câu chuyện được kể dưới góc nhìn của chú chó hằng ngày giúp đỡ và bầu bạn với cô.

bottom of page