top of page

Giấc mơ tuyệt vời

Tác giả: Nhóm Nguyễn Trần Bảo Vân - Trần Quỳnh Thi

Câu truyện về giấc mơ của cô bé dễ thương tên là Alice. Cô đã gặp rất nhiều. người bạn trong giấc mơ đó , nhưng tất cả đều có 1 điều rất đặc biệt . Sau giấc mơ , Alice đã trở nên vui vẻ hơn.

bottom of page