top of page

Hạt gạo của Kiến Hôi

Tác giả: Nhóm Kaylee, Saiyan

“Hạt gạo của Kiến Hôi” là câu chuyện về sự trung thực dành cho các bạn nhỏ từ 8-10 tuổi. Trung thực là 1 trong những đức tính quan trọng, cần được nuôi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Lòng trung thực hiển hiện ngay cả trong những việc nhỏ như hạt gạo. Lòng trung thực cũng không có sự phân biệt về ngoại hình, tuổi tác hay xuất thân. Nuôi dưỡng lòng trung thực tốt sẽ giúp các em có nhiều niềm vui và đạt được những thành công trong tương lai.

bottom of page