top of page

Hãy vượt lên chính mình

Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh Nhi

Hải Anh là cô bé khuyết tật nhưng sâu thẳm bên trong là mong muốn mãnh liệt muốn hòa nhập cuộc sống, bạn ấy đã đứng lên nhờ tình yêu thương của những người bạn xung quanh. Qua câu chuyện này e muốn gửi đến thông điệp hãy yêu thương và chia sẻ với các bạn khuyết tật để các bạn hòa nhập với cuộc sống.

bottom of page