top of page

Nấm Nấm và những bức thư

Tác giả: Nhóm Chồi non

Có những người sinh ra đã ở vạch đích nhưng cũng có rất nhiều người phải cố gắng chạy mới có thể đến vạch đích, có người sinh ra được lành lặn nhưng cũng có người sống với những khiếm khuyết của mình. Thông qua tác phẩm truyện tranh "Nấm Nấm và những bức thư" nhóm Chồi non muốn gửi đến tất cả các bạn đọc lớn nhỏ gần xa rằng: Trong chúng ta ai cũng sẽ có khiếm khuyết dù lớn hay nhỏ nhưng không vì thế mà chúng ta tự ti về khuyết điểm của mình, hãy học cách bày tỏ niềm vui và nỗi buồn của mình với mọi người xung quanh, vì biết đâu mọi người cũng đang âm thầm quan tâm bạn mà bạn không hay biết điều đó, để rồi vì sự tự ti của mình mà chúng ta lại vô tình bỏ lỡ đi những người thật lòng yêu thương bạn!

bottom of page