top of page

Nét vẽ lặng thinh

Tác giả: Khương Trường Thạnh

Nét vẽ lặng thinh - đây là câu chuyện mình mong muốn có thể mang đến sự tin cho các em nhỏ và đặc biệt chính là những trẻ em khuyết tật. Chúng ta đều không giống nhau theo một cách nào đó, nhưng một đều chắc rằng trong chúng ta ai củng có một sở thích, một ước mơ. Và điều ấy chính là la bàn dẫn dắt ta trở nên tốt đẹp hơn.

bottom of page