top of page

Những chiến sĩ không thể hồi phục

Tác giả: Bảo Nghi và An Nhiên

Câu chuyện về người cha là liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước và nghị lực sống vươn lên của Vương sẽ là 1 câu chuyện cảm động đây tính nhân văn. Em muốn thông qua câu chuyện gửi đến những bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự hãy luôn vui vẻ yêu đời vì sự sống của chúng ta đã được đánh đổi bởi sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ.

bottom of page