top of page

Những khiếm khuyết "HOÀN HẢO"

Tác giả: Nguyễn Công Trường Phúc

Một cậu bé đi cắm trại với trường. Tối hôm đó cậu bị thu hút bởi đàn đom đóm và bị lạc vào một cái hang sâu. Tình cờ và may mắn cậu đã gặp được một chú cún tốt bụng. Dù chú cún bị tật ở chân nhưng chú đã đánh hơi giúp cậu tìm đường trở về nơi cắm trại.

bottom of page