top of page

Theo đuổi ước mơ

Tác giả: Quang Duy

Trong cuộc sống sẽ gặp nhiều chướng ngại gây khó dễ trong việc theo đuổi ước mơ, nhưng nếu cố gắng vượt qua được giai đoạn đó, rồi ra sẽ đạt được thành quả xứng đáng. đừng ngại theo đuổi ước mơ.

bottom of page