top of page

Vị Ngọt - Đắng của thế giới Kẹo

Tác giả: Trương Trần Minh Ngọc

Ở một thế giới kẹo được phân chia thành 2 mùi vị Ngọt - Đắng khác nhau. Có một bạn Sô-cô-la màu nâu vàng có vị đắng và cậu không thể nói được. Dù bị các bạn kẹo nhiều màu sắc quanh mình chê bai, nhưng trong lúc bạn bè gặp nạn, cậu vẫn sẵn sàng tha thứ và giúp đỡ họ. Từ đó cậu nhận ra được những giá trị đặc biệt của riêng mình.

bottom of page