top of page

Voi con tìm bạn

Tác giả: Nhóm Đôi Bạn Thân

“Tình bạn không phân biệt sự khác biệt bề ngoài.” Tình bạn là một trong những điều quý giá nhất mà chúng ta có thể có được trong cuộc sống. Đã đến lúc thôi để ý đến những khác biệt bề ngoài, hãy nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có chung dòng máu đỏ."

bottom of page