top of page
Em không một mình
Tác giả: Nhóm NG

Có một nhân vật từng nói vào thời khắc khó khăn nhất rằng: " There's some good in this world, and it's worth fighting for.” Đó là điều chúng mình muốn gửi độc giả qua cuốn sách này.

Chúng mình mong các em nhỏ khi đọc xong câu chuyện sẽ nhìn thấy bản thân ở một vị thế khác với nhiều sự chủ động hơn, mạnh mẽ hơn, vui tươi hơn và…là trẻ em hơn. Chúng mình cũng muốn nhắn nhủ với các em về việc chính các em cũng có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nếu các em vẫn lựa chọn sự tử tế, đồng cảm và yêu thương.


Đồng thời, chúng mình hy vọng những người đọc câu chuyện cùng các em, các bạn sẽ hỗ trợ để tạo nên nhiều "điều tốt" hơn nữa. Để ở một tương lai không xa, sẽ không còn đứa trẻ nào phải trải qua hoàn cảnh tương tự như trong câu chuyện. Mong các em sẽ có chúng ta - những người lớn - đồng hành trên chặng đường trưởng thành chứ không cần trải qua một tuổi thơ đơn độc.

Trẻ em sẽ luôn là trẻ em, bất kể em ấy ở hình thái nào nhỉ?

bottom of page